Andrej Rismondo

Vivo a Padriciano e conosco molto bene il nostro territorio.Ho 42 anni, padre di quattro figli. Faccio parte del gruppo musicale The Authentics, dell’associazione sportiva Gaja e dell’associazione culturale Slovan. Sono attivo nella vita di paese (falò, sagre, feste Natalizie). Collaboro saltuariamente con il Teatro Permanente Sloveno di Trieste e altri gruppi teatrali e cinematografici.

Stanujem na Padričah in zelo dobro poznam okolje, v katerem živim. Star sem 42 let in sem oče štirih otrok. Sem član glasbene skupine The Authentics ter športnega združenja Gaja in kulturnega društva Slovan. Aktiven sem v padriškem vaškem življenju (kresovanja, šagre, božičnice). Občasno sodelujem s slovenskim stalnim gledališčem v Trstu in drugimi gledališkimi ter filmskimi skupinami.

Curriculum
Certificato del casellario giudiziale