Dosedanja krajevna politika je obravnavala klimatsko krizo na dva načina: s tem, da jo je zanikala ali pa včasih zmanjšala njeno pomembnost in prikrila hude posledice, ki jih ta lahko povzroči. Nalašč je zamujala pri nujnih odgovornih izbirah, ki bi jih morala zagovarjati in udejanjati ravno na krajevni ravni. Pripovedovala je le, da izhod iz krize je možen le če smo pripravljeni veliko žrtvovati.

Zdaj Trst: Mesto naj živi skladno z okoljem, ki ga gosti. Ta izziv naj predstavlja priložnost da bomo izboljšali kvaliteto življenja in počutje vseh ljudi.

 

V prvem letu je možno doseči učinkovite rezultate pri varčevanju energije in posledično stroškov v zvezi z njo. Vpeljali bomo programe energetskega obnavljanja začenši od predmestnih četrti proti centru.

V prvih petih letih bo Zdaj Trst razbremenil mestni promet z uvedbo trajnostne mobilnosti (tramvaji, vlaki, kolesarske steze in cone za pešče) in naknadno postopoma dosegel brezplačni javni prevoz.

V prvih desetih letih lahko popolnoma spremenimo uporabnost zelenih površin z realizacijo dveh novih gozdičev, na Severu in Jugu mesta, ki bosta še bogatila in podprla smiselnost že obstoječega nenadomestljivega ‘Boschetta’.

 

Na tak način bo Trst lahko obravnaval klimatske nevšečnosti in nevarnosti ter jih spremenil v priložnost: s takimi strategijami prilagajanja naravi in ublažitvijo stresnih situacij, se bo življenje občanov nedvomno izboljšalo.

 

To je le nekaj zadev, ki nameravamo obravnavati, da bi izboljšali Trst skupaj z njegovimi prebivalci. To so le ideje, ki jih bomo v prihodnjih mesecih razširili in poglobili s sodelovanjem vseh tistih mi se bojo za to zanimali.

powered by Typeform