Smo Tržačani in Tržačanke, ker smo se tu rodili, ker smo tako izbrali, ker nas tu vežejo čustva, ker tukaj delamo, ker se tu izobražujemo, ali ker nas je tu pripeljala življenjska pot. Smo delavci in delavke, uslužbenci, avtonomne delavke, freelanci, uradnice, upokojenci, učitelji, profesorji, raziskovalke, vzgojitelji, trgovci, umetniki, podjetnice, gospodinje, brezposelni, študentje.

Smo ljudje, ki živimo v Trstu in se dan za dnem soočamo s problemi, kot so brezposelnost[1], povišanje cen življenjskih potrebščin[2], z onesnaženjem[3], pomankanjem osnovnih uslug , ki bi jih morale zagotoviti institucije[4], in še vse ostalo. Smo prisotni v samem mestnem tkivu, od mestnih četrti do samega centra. Spodbujamo druženja, navdihuje nas kultura, gledamo na probleme tako iz humanistične perspektive kot tudi iz znanstvene, spodbujamo dobrodelne pobude, prisotni smo v svetu dela in podjetništva, kot tudi v športu in prepričani smo, da bi naš doprinos lahko konkretno obogatil naše čudovito ‘Mesto v zalivu’: radi bi Trst ovrednotili, da bi spet zacvetel na vseh nivojih.

Nekateri oziroma nekatere izmed nas so bili prisiljeni, da so odšli s trebuhom za kruhom v tuje dežele. Iz Trsta je v zadnjih desetih letih odšlo 19.000 ljudi[5], brez nobenega zagotovila, da se bodo nekoč lahko vrnili, kajti v našem mestu primanjkuje dela oziroma že sama perspektiva do dela.

Vemo, da ima naše mesto in ljudje, ki tu živijo, neverjetni potencial. A kljub tej zavesti se tudi mi soočamo z ovirami, ki so jih postavile dosedanje napačne politične izbire. Sedanja politika je pravzaprav sovražnik ljudi, saj konkretno ne upošteva potreb, ki jih imajo tu živeči ljudje in s tem jih načrtno oddaljuje od samega krojenja tistega politično-kulturnega tkiva, ki bi ga, v drugačnih pogojih, lahko skupaj oblikovali.  Zato smo se odločili, da bomo spremenili pravila igre sedanje politikein Trstu vrnili bogato bodočnost, ki si jo še kako zasluži, ter ponuditi Tržačanom in Tržačankam upanje, da se bo vse to uresničilo.

Radi bi uresničili naš projekt, ki zre v pravično ekonomsko razporeditev, radi bi stopili v boj proti podnebnim oziroma klimatskim problemom, in onesnaževanju ter skrbeli za varnost prebivalcev in to na vseh nivojih. Radi bi spodbujali ljudi, da bi se aktivno vključili v naše programe in tako aktivno soustvarjali novo podobo Trsta. Naše izhodišče je preprosta vsakdanjost, da bi iz nje potegniti tiste smernice, ki naj bi privedle posameznika na zeleno vejo uresničitve uspešne samostojnosti. Naša uprava želi biti pogumna, daljnovidna ter produktivna in to za vse, ki tu živimo. Hočemo upravljati mesto z zavestjo, občutljivostjo in vztrajnostjo, lastnosti, ki jih žal sedanja uprava nima.

Zato bomo ustanovili Skupščino Državljanov, to se pravi ‘Demokratični prostor’, kjer naj bi vsi skupaj odločili in povedali kakšen Trst si pravzaprav želimo in to na vseh področjih. Skupaj bi radi delili izkušnje, realizirali projekte, izpostavljali probleme, ki naj bi potem pomagali pri reševanju perečih problemov, ki ovirajo naš razvoj in obubožajo naše čudovito mesto. Prvi naš cilj so občinske volitve leta 2021 in po katerih bomo vztrajno sledili vsem našim predlaganim smernicam. Naše delo pa se ne bo zaključilo z volitvami, vztrajno bomo delali naprej in to dan za dnem. 365 dni v letu se bomo posvečali našemu mestu in vsem prebivalcem in to brez mrkov- bodisi online ali offline. Zabeležili bomo pozitivne in negativne izkušnje, uspehe in poraze, si zamislili nove strategije in tako skupaj spremenili podobo našega mesta in izboljšali naša življenja.

V nadaljevanju 63 podpisov

[1] A gennaio 2020 la CGIL Trieste stimava in 1.500 i posti di lavoro a rischio a causa delle crisi industriali aperte sul territorio. Pochi mesi dopo, ad aprile, erano stati stimati in 4.000 i posti di lavoro a rischio nel settore ricettivo a causa della crisi sanitaria.

[2] Trieste è la città con le tariffe dell’acqua più alte di tutto il Nord Italia, mentre la rete idrica della Provincia perde quasi metà dell’acqua che trasporta.

[3]  Secondo l’ultimo rapporto di Legambiente Mal’aria di città, Trieste è ampiamente insufficiente nei dati sull’inquinamento atmosferico. Diverse analisi, come questa, hanno rilevato un’incidenza più alta di tumori ai polmoni e malattie respiratorie nella nostra città, riconducibili almeno in parte all’inquinamento.

[4]  A solo titolo d’esempio, in città ogni anno metà delle bambine e dei bambini è esclusa dagli asili nido.

[5]  Dati ISTAT riferiti al periodo 2008-2018