Beseda delo je v zadnji letih zvenela le kot prazno geslo, saj so v mestu naraščale krize v industrijskem sektorju, na stotine ljudi je romalo od enega zakupa v drugi in to v nemogočih pogojih, covid-19 pa je popolnoma zbrisal že itak krhki sektor malih podjetnikov in velika distribucija je neustavljivo uničila notranjo trgovino. Zdaj Trst: Občina mora zato zagotoviti pravilno upravljanje mestne ekonomije, ki naj bo predvsem spoštljiva do ljudi in okolja v katerem živijo.

Zdaj Trst: Občina mora zato zagotoviti pravilno upravljanje mestne ekonomije, ki naj bo predvsem spoštljiva do ljudi in okolja v katerem živijo.

 

V prvem letu bo Zdaj Trst podpirala storitve in proizvodnje, ki so prijazne okolju in v skladu z dostojanstvom pri delu, v sklopu certifikacije, ki jo je ustvarila Občina v sodelovanju z gospodarskimi kategorijami in sindikati

V prvih petih letih bo Zdaj Trst uredil vse nepravilne odkupe in zadrege v zvezi z zakupi v stečaju in zapisal oziroma vrinil v protokole in dekrete nove klavzole, ki bodo ščitile dostojanstvo delavcev in njihove plače in ki bodo zagotavljale trajnost in kontinuiteto v zaposlovanju posameznikov.

V prvih desetih letih bo Zdaj Trst pripomogel da ekonomija mesta spet zacveti in to s preureditvijo stare luke ‘Porto Vecchio’ v eko-produktivni park.

 

Na tak način bo Trst spet izoblikoval produktivno osnovo, ki bo neposredno povezana z najpomembnejšimi deli mesta začenši z Luko, kateri bi povrnili mednarodni prostocarinski status. Hkrati hočemo sprožiti nov ‘ekosistem’ na področjih znanstvenega raziskovanja, izobraževanja in kulture. Nov zorni kot naj bi sprožil oziroma spodbudil v ljudeh voljo in željo, da bi se spet vračali oziroma, da bi ostali v mestu.

 

To je le nekaj zadev, ki nameravamo obravnavati, da bi izboljšali Trst skupaj z njegovimi prebivalci. To so le ideje, ki jih bomo v prihodnjih mesecih razširili in poglobili s sodelovanjem vseh tistih mi se bojo za to zanimali.

powered by Typeform