Hvala odlični geografski legi, bi Trstu lahko pripadala pomembna strateška vloga na mednarodni ravni. Kljub temu, pa je ostal izključen od mednarodnega dogajanja, kajti politični razred je še vedno talec mačehovskih zgodovinskih kompromisov, ki narekujejo nestrpnost v prid glasov na volitvah.

Zdaj Trst: mi hočemo, da Trst postane spet center cone »Mitteleuropa«, v katero seveda spada.

 

V prvem letu bo Zdaj Trst ustanovil združenja delavcev in uporabnikov javnih storitev, s katerimi bomo skupno oblikovali nove predloge v prid splošne blaginje vseh.

V prvih petih letih bi lahko izbire Občine postale del občestva; mestne četrti bi lahko začele upravljati samostojno svoj prostor in skrbele za samostojno bilanco.

V prvih desetih letih, s skupnim upravljanjem, lahko delimo sadove poštenega dela ter spodbudimo naraščanje virov za politično koordinacijo čezmejne metropole.

 

Na tak način bo Trst postal avtonomno in odprto mesto in to z inovativnimi demokratičnimi prijemi na vseh področjih skupnega življenja: od upravljanja z naravnimi viri in javnih storitev do čezmejnega sodelovanja.

 

To je le nekaj zadev, ki nameravamo obravnavati, da bi izboljšali Trst skupaj z njegovimi prebivalci. To so le ideje, ki jih bomo v prihodnjih mesecih razširili in poglobili s sodelovanjem vseh tistih mi se bojo za to zanimali.

powered by Typeform