РЕЗИМЕ МАНИФЕСТА

за ADESSO TRIESTE

 

Као грађани Трста свакодневно смо суочени са неизвесношћу на радним местима, повећањем трошкова живота, загађењем животне средине, недостатком услуга и многим другим.

 

Свесни смо потенцијала које има наш град, али се суочавамо са границама и препрекама које постављају погрешни или промашени избори локалне политике. Актуелна политика која је непријатељ грађана, која занемарује потребе и очекивања грађана у Трсту, уништава дијалог и сарадњу, спречава и удаљује од јавног живота све већи број жена и људи.

Не можемо да дозволимо такву ситуацију: желимо сад да променимо правиле игре локалне политике да би вратили Трсту будућност која му припада и могућност да га реализује одмах.

Желимо да управљамо Трстом пројектом који централизује праведну економију, борбу против климатских промена, социјалну сигурност за све, нове начине за учествовање и сарађивање.

 

Због тога смо основали „Assemblea cittadina“ (покрет грађана), демократски и кооперацијски простор да би одлучили заједно какав Трст желимо.

 

Први циљ је учествовање на комуналним изборима 2021 године, где се наша активност неће завршити након избора. Променићемо правила игре.

У наставку представљамо неке од тема са којима намеравамо да се суочимо да бисмо побољшали живот у Трсту заједно са његовим грађанима. Ради се само о детаљима онога што намеравамо да продубимо и проширимо у следећим месецима са учествовање свих оних који то желе.

 

ПРАВЕДНА ЕКОНОМИЈА

 

Општина треба да се активира за праведну економију која поштује човека и амбијент у којем живи.

Прве године, Adesso Trieste покренуће услугу и производњу компатибилну са животном средином и поштујући достојанство рада;

Првих пет година, Adesso Trieste заштитиће достојанство свих радника редиговати уговоре који истичу додавањем клаузула које штите доходак и континуитет запошљавања;

Првих десет година, Adesso Trieste допринеће економском препороду града трансформацијом подручја Porto Vecchio у екопродуктивни парк. 

 

БОРБА ПРОТИВ КЛИМАТСКЕ КРИЗЕ

 

Учинити компатибилним живот града са амбијентом који га окружује 

Прве године Adesso Trieste почеће да постиже знатне резултате у енергетској уштеди за породице и покренуће план за преквалификацију и енергетску ефикасност на локалном нивоу;

Првих пет година Adesso Trieste олакшаће градски саобраћај развијајући одрживу мрежу мобилности (трамвај-воз и бициклистичке стазе) и довешће постепено локални градски превоз до бесплатног;

Првих десет година Adesso Trieste оствариће два нова градска парка, на северу и на југу града

 

СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ ЗА СВЕ

 

Растући осећај несигурности грађана је често био манипулисан предизборним кампањама оних који конкретно нису учинили ништа да реше свакодневне проблеме грађана него су једноставно изазивале социјалну нетрпељивост. 

О граду се брине јачањем услуга, регенерацијом јавних простора, стварањем мрежа солидарности, неговањем талената и нуђењем могућности.

Прве године Adesso Trieste почеће да користи напуштене објекте

Првих пет година Adesso Trieste отвориће пет кућа у четврти и одредиће градско зеленило и градске просторе у места агрегације.

Првих десет година Adesso Trieste поништиће листу чекања на социјалне станове захваљујући продуженој кампањи самообнављања е преквалификације већ постојећег наслеђа.

 

НОВИ СТАНДАРДИ УЧЕСТВОВАЊE И САРАДЊE

 

Стратешка позиција Трста је годинама ослабљена, чак и негирана, од политичке класе која је заробљеник прошлости и брине само о личним изборним циљевима. 

Желимо да град постане центар овог простора у који је природно смештен.

Прве године Adesso Trieste формираће групе грађана који ће предложити промене у управљању локалним услугама и за поновно присвајање истих од стране колектива.

Првих пет година Adesso Trieste поделиће одлуке општине са грађанима претварајући изборне јединице у сталне просторе партиципације са одговарајућим буџетом да би задовољили посебне потребе свих делова града.

Првих десет година Adesso Trieste формираће широко градско подручје без граница које ће да омогућити стицање користи које проистичу из заједничког управљања услугама, привлачења ресурса и координације политика.