REZUMATUL MANIFESTULUI

Pentru Adesso Trieste

 

Suntem persoane care trăiesc în Trieste, confruntându-se in fiecare zi cu lipsa locurilor de muncă, cu creșterea costului vieții, a poluării, cu lipsa serviciilor sociale și multe alte probleme.

În viața de zi cu zi avem experiența potențialului pe care îl are orașul nostru, dar în același timp ne confruntăm cu limitele si obstacolele impuse de deciziile greșite, sau lipsa acestora, din partea politicii locale. O politică inamică a persoanelor, care ignoră necesitățile și așteptările celor care trăiesc și muncesc în Trieste, anulează dialogul și implicarea, descurajează și indepărtează de viața publică un număr din ce în ce mai mare de femei si bărbați.

Nu ne mai putem permite această situație:  acum vrem să schimbăm regulile jocului în politica locală, pentru a reda orașului Trieste viitorul pe care îl merită, și posibilitatea de-al avea incă de astăzi.

Vrem să guvernăm Trieste cu un proiect care pune accentul pe o economie echitabilă, pe contrastarea crizei climatice, pe siguranța socială pentru toate/toți, pe noi forme de participare și cooperare.

 

Pentru asta propunem o Adunare a orașului, un spațiu democratic si colaborativ pentru a hotărâ împreună Trieste pe care il vrem.

Primul obiectiv este participarea la Alegerile Comunale din 2021, dar angajamentul nostru nu se va termina în ziua urmatoare alegerilor. Vom schimba regulile jocului.

Prezentăm în continuare câteva din aspectele pe care vrem să le abordăm pentru a construi un Trieste mai bun, împreună cu locuitorii săi. Este vorba doar de câteva idei, care vor fi dezvoltate și aprofundate în lunile următoare, cu participarea tuturor celor care sunt interesați.

O ECONOMIE ECHITABILĂ

Este nevoie de o implicare directă din partea Primăriei pentru o economie echitabilă, care respectă persoanele și mediul în care acestea trăiesc.

În primul an, Adesso Trieste va favoriza serviciile și producția compatibile cu mediul înconjurător și care respectă demnitatea muncii. 

În primii cinci ani, Adesso Trieste va proteja drepturile tuturor lucrătorilor, revizuind toate contractele în derulare, adăugând clauze care să garanteze salariile și continuitatea contractelor de muncă.

În primii zece ani, Adesso Trieste va contribui la renașterea economică a orașului, prin transformarea Portului Vechi într-un parc ecoproductiv. 

 

O LUPTĂ SUSȚINUTĂ ÎMPOTRIVA CRIZEI CLIMATICE

Armonizarea vieții orașului cu mediul înconjurător

În primul an, Adesso Trieste va începe să aibă rezultate importante în termeni de economie energetică pentru familii, prin lansarea planurilor de intervenție pentru reamenajare și eficiență energetică, pe zone.

În primii cinci ani, Adesso Trieste  va decongestiona traficul în oraș prin dezvoltarea unei rețele de mobilitate sustenabilă (tramvai-tren și piste ciclabile) și o progresivă gratuitate pentru transportul public local.

În primii zece ani, Adesso Trieste va realiza două noi zone verzi, în nordul și in sudul orașului. 

 

SIGURANȚA SOCIALĂ PENTRU TOȚI

Sentimentul de nesiguranță, în continuă creștere, al cetățenilor, a fost deseori manipulat electoral de cei care, de fapt, nu au făcut nimic pentru a rezolva problemele cotidiene ale persoanelor, ci doar au alimentat ura socială.

Orașul se îngrijește prin consolidarea serviciile oferite, prin reînoirea spațiilor publice, construind rețele de solidaritate, promovând talente și oferind oportunități.

În primul an, Adesso Trieste va incepe să refolosească multe clădiri goale.

În primii cinci ani, Adesso Trieste  va deschide cinci case de cartier, destinând spații verzi și zone orășenești pentru locuri de întâlnire.

În primii zece ani, Adesso Trieste va elimina lista de așteptare pentru locuințele populare printr-o vastă campanie de recuperare și refacere a patrimoniului existent. 

FRONTIERELE

NOI FORME DE PARTICIPARE ȘI COOPERARE

Rolul strategic pe care Trieste îl are datorită poziției geografice a fost slăbit de-a lungul anilor, uneori chiar anulat, de o clasă politică prizonieră a trecutului și atentă doar propriilor scopuri electorale.

Vrem ca orașul să ocupe iarăși locul central în regiunea Europei Centrale,  în care este inserit în mod natural.

În primul an, Adesso Trieste va constitui comitete cetățenești care să propună schimbări în administrarea  serviciilor locale și pentru revenirea acestora în proprietatea comunității.

În primii cinci ani, Adesso Trieste  va face cunoscute deciziile Primariei cetățenilor, transformând circumscripțiile în spații de participare permanente, cu un bilanț adecvat, care să răspundă exigențelor specifice fiecărui cartier.

În primii zece ani, Adesso Trieste va crea o zonă metropolitană trasfrontalieră care va permite folosirea avantajelor derivate din administrarea comună a serviciilor, atragerea resurselor si politici comune.